Students MTech (AI) 2021 – 2023

Anmol Asati
Guide : Soma Biswas

Anmol Garg
Guide : Prathosh A P

Apoorv Pandey
Guide : Sundeep Prabhakar Chepuri

Balaji Chundi
Guide : Gurunath Gurrala

Bhartendu Kumar
Guide : Kunal Narayan Chaudhury

Chennam Chaitanya
Guide : Yadati Narahari

Deepak Yadav
Guide : Parimal Parag

Dhruv Bhardwaj
Guide : Rajiv Soundararajan

Dibya Dillip
Guide : Pushpak Jagtap

Gummadi Vignan Kumar
Guide : Prasanta Kumar Ghosh

Gupta Rishabh
Guide : Pradipta Biswas

Gyanendra Singh
Guide : Gurunath Gurrala

Hiren Mahendrakumar Madhu
Guide : Ramakrishnan Ganesan Angarai

Jakka Pavan Santhosh
Guide : Andy Ruina

Kallam Udaykanthreddy
Guide : Chandra Sekhar Seelamantula

Kaushikkumar Hareshbhai Kukadiya
Guide : Yadati Narahari

Kaustuv Ray
Guide : Rahul Singh

Kushal Kanti Majumder
Guide : Bharadwaj Amrutur

Liyana Sahir Kallooriyakath
Guide : Soma Biswas

Mangal Deep Singh
Guide : Rathna G N

Manish Aradwad Satish
Guide : Rathna G N

Mohit Kumar
Guide : Sridharan Devarajan

Narendra Thiramdas
Guide : Soma Biswas

Nenavath Ganesh
Guide : Andy Ruina

Pagadala Krishna Murthy
Guide : Punit Rathore

Pogu Rahul Raju
Guide : Chandra Sekhar Seelamantula

Prashant Channappa Mural
Guide : Rathna G N

Pratyush Gauri
Guide : Rahul Singh

Pruthvik A
Guide : Bharadwaj Amrutur

Rishi Gupta
Guide : Prasanta Kumar Ghosh

Rohitaswa Sarbhangia Ee
Guide : Rajesh Sundaresan

Samrat Yadav
Guide : Prathosh A P

Sangeet M
Guide : Shishir Nadubettu Yadukumar Kolathaya

Saurabh Jaiswal
Guide : Shalabh Bhatnagar

Saurabh Shrivastava
Guide : Chandra Sekhar Seelamantula

Shah Adarsh Tushar
Guide : Sundeep Prabhakar Chepuri

Shah Rohan Girishkumar
Guide : Rajesh Sundaresan

Tejas Govind Indani
Guide : Santanu Mahapatra

Tejas Jain
Guide : Andy Ruina

Tsering Jorgais
Guide : Ramakrishnan Ganesan Angarai

Tushar Singh
Guide : Ramakrishnan Ganesan Angarai

Vaishnav K V
Guide : Aditya Gopalan

Vedpal Jangir
Guide : Sridharan Devarajan

Vijay Chaurasiya
Guide : Andy Ruina

Viltu Jujhajiya
Guide : Rathna G N

Vinay Rajeshkumar Thakar
Guide : Prasanta Kumar Ghosh